Menighedsråd

Daler menighedsrådNavn

Telefon / e-mail

Formand

Claus Egelund

74 78 24 25  /  9043formand@sogn.dk

Næstformand

Klaus Mogensen

Kirkeværge

Mette Pørksen

Kontaktperson

Claus Egelund

Kasserer

Mathilde Petersen

74 78 36 58

Sekretær

Tina Lorenzen